Dopiero w latach 70. w polskich szkołach powojennych pojawiły się pracownie przedmiotowe. Podejście do nauczania, uczenia się i przedmiotu zostało zmienione przez ówczesne Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nauczyciel nie miał już biegać po szkole w poszukiwaniu klas, a zmiany wymagały, by pracował w jednym pomieszczeniu. Miała ona być urządzona w przyjazny sposób i wyposażona w tematyczne pomoce dydaktyczne. Miało być też wykorzystywane jako pracownia naukowa. Czy nowe pomysły się przyjęły? Niestety, w wielu szkołach przyjęła się tylko połowa nowych pomysłów, a większość z nich nie przyjęła się do dziś.

Nowoczesne wyposażenie szkół

Przez lata naukowcy na całym świecie prowadzili szeroko zakrojone badania, aby dowiedzieć się, jakie czynniki mogą pozytywnie lub negatywnie wpływać na rozwój dziecka. Jednym z czynników, które należy wziąć pod uwagę, jest środowisko szkolne. W badaniach sprawdzono, czy przestrzeń otaczająca dziecko, jej organizacja, wielkość pomieszczeń i wyposażenie szkoły mają znaczenie. Jeśli tak, to w jaki sposób wpływa ona na harmonię rozwoju młodego człowieka. W wyniku badań wyodrębniono najważniejsze cechy przestrzeni szkolnej, począwszy od:

najlepszy kolor ścian, wielkości okien, wentylacja, rozkładu sal lekcyjnych, lokalizacja szkoły, światło, temperatura;

Najbardziej zaskakujący okazał się fakt, że kolor ścian pomieszczeń szkolnych różnił się w zależności od wieku ucznia. Właściwa kolorystyka przestrzeni i przedmiotów znajdujących się w jej najbliższym otoczeniu odgrywała znaczącą rolę w rozwoju dziecka.

Przyszła klasa

Indywidualizacja nauczania to jedna z najważniejszych cech zmian w edukacji szkolnej. Aby ta zmiana stała się rzeczywistością, niezbędna jest elastyczność przestrzeni dydaktycznej. Elastyczność szkolnej pracowni musi być wystarczająca, by umożliwić prowadzenie różnorodnych działań w trakcie jednostki lekcyjnej. Przestrzeń szkolna powinna być na tyle elastyczna, by można było dostosować ją do potrzeb indywidualnych i grupowych.

Jak można rozróżnić pracownie przedmiotowe w szkole?

Nowoczesne szkoły dysponują pracowniami przedmiotowymi, które zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych metodach nauczania poszczególnych przedmiotów. Większość systemów dostępnych na rynku spełnia wszystkie wymagania w zakresie aranżacji przestrzeni, pomocy dydaktycznych i innych aspektów. Są one jednak w większym stopniu uzależnione od współpracy nauczycieli i uczniów. Ta pozytywna współpraca jest już widoczna w szkołach, w których sprzęt specjalistyczny jest dobrze zaprojektowany, zarówno pod względem estetycznym, jak i fizycznym. Zmiany te zachodzą w klasach i pokojach nauczycielskich, a także w przestrzeniach wspólnych uczniów. Działania, które zakładają współpracę rodziców, nauczycieli i uczniów, nie tylko rozwijają zmysł artystyczny dziecka, ale także pozwalają mu uwierzyć i wykorzystać jego własne zdolności projektowe, moc i możliwości.

Dodaj komentarz