Tablice interaktywne to nowoczesny element wyposażenia szkół, który pozwala na wspomaganie procesu dydaktycznego, tworząc z niego przyjazny uczniowi, ciekawy i innowacyjny sposób zdobywania wiedzy. Jednak sama tablica, bez kompetencji nauczyciela, jego chęci, zapału i umiejętności cyfrowych nie podniesie jakości nauczania. Bardzo ważne jest, by nauczyciele znali możliwości tablicy i umiejętnie włączali je do swojego procesu dydaktycznego, dzięki czemu lekcje będą ciekawe i angażujące uczniów. 

Co to jest tablica interaktywna?

Tablica interaktywna to tablica multimedialna (więcej na https://aktin.pl/) zintegrowana z projektorem i komputerem. Oczywiście, by działała w sposób skuteczny musi być wyposażona w odpowiednie, specjalistyczne oprogramowanie. Pracę na tablicy multimedialnej można porównać do pracy na tablecie, ale dużym. Poza tym tablica multimedialna pozwala na wykorzystanie tablicy cyfrowej jako nawet tradycyjnej tablicy, na której można pisać i rysować. 

Tablica multimedialna – możliwości

Tablice interaktywne mają wiele możliwości, które pozwalają na urozmaicenie lekcji, podniesienie jej dynamiki, wzrost zaangażowania uczniów w lekcję, nauczanie przez praktykę, doświadczenie, często przez zabawę, a więc pozwalają zmienić styl i sposób nauczania. Nauczyciel staje się mistrzem, coachem, a uczeń zdobywa wiedzę poprzez odkrywanie, eksperyment i doświadczenie. 

Tablice multimedialne pozwalają na:

 • wykorzystanie dowolnego programu edukacyjnego, zasobów internetowych oraz uzupełnianie własnymi zapisami czy rysunkami na tablicy
 • wyświetlanie dowolnego, również przygotowanym samodzielne tła i pisanie czy rysowanie na nim, jak chociażby układ współrzędnych, wykresy, schematy czy szkielet człowieka
 • projekcję filmu dydaktycznego czy prezentacji
 • podawanie informacji selektywnie, powoli, zwracając tym samym uczniom na kolejność poznawczą oraz na ważne i mniej ważne informacje czy umiejętności
 • uzupełnienie lekcji o ćwiczenia interaktywne, tak lubiane przez uczniów.

Całość działań na tablicy można oczywiście zapisać, a następnie przekazać uczniom do wykorzystania w domu. Tablica interaktywna może wspomagać pracę nauczyciela podczas całej lekcji, albo części. 

Tablica interaktywna – korzyści z wykorzystywania

Wyposażenie szkół w zestawy interaktywne, uzupełnione w stosownym oprogramowaniem staje się już regułą, choć wciąż trzeba przekonywać dużą grupę nauczycieli do stosowania tablic. Warto to jednak robić ze względu na:

 • szybsze i na pewno bardziej skuteczne przyswajanie wiedzy i nabywanie umiejętności przez uczniów
 • działanie na różne zmysły równolegle i dynamicznie
 • możliwość stosowania ćwiczeń interaktywnych
 • możliwość uczenia przez odkrywanie i ćwiczenie, podczas którego nauczyciel nie jest w centrum zainteresowania
 • wykorzystanie wszystkich nowoczesnych technologii i zasobów internetowych
 • zaciekawienie uczniów zdobywaniem wiedzy.

Trzeba podkreślić, że rynek oferuje wielość różnorodnych zestawów interaktywnych, ważne by przed zakupem poznać możliwości, by dobrać jak najbardziej odpowiednią do potrzeb danej szkoły.

Dodaj komentarz